OM

I vår webbshop kan du läsa, beställa och ladda ner Försvarshögskolans publikationer. För att läsa och ladda ner publikationerna behöver du programmet Acrobat Reader, som du kan hämta gratis på Adobes webbplats www.adobe.com

Beställning, registrering och inloggning

Alla publikationer är uppdelade i kategorier:

  • Krigsvetenskap
  • Statsvetenskap
  • Ledarskap under påfrestande förhållanden
  • Militärhistoria
  • Ledningsvetenskap
  • Militärteknik
  • Folkrätt

För att hitta en publikation kan du antingen söka fram den med hjälp av sökfunktion eller så letar du fram den via kategorierna.

Klicka på knappen "Beställ" för varje publikation du vill köpa. Det kan du göra direkt i en träfflista eller vid beskrivningen av publikationen. Varan läggs då i din varukorg. Du kan sedan fortsätta söka och läsa i webbshopen. Publikationerna ligger kvar i varukorgen tills du lämnar vår webbshop eller tills du genomfört köpet. När du är nöjd med innehållet i varukorgen klickar du på symbolen för Varukorgen uppe i högra hörnet. Där kan du se vilka publikationer du har valt, vad de kostar och hur mycket frakten blir. Du kan ändra dina köp, fortsätta handla eller gå vidare till kassan. 

Vissa publikationer går att låna från ett bibliotek och har då knappen ”Låna” bredvid sig. Klickar du på knappen kommer du till söktjänsten Libris där du kan se om och i så fall var boken finns att låna.

Ett antal publikationer går att ladda ner gratis i pdf-format och har då knappen ”Nerladdning” bredvid sig. Klickar du på knappen öppnas ett nytt fönster med den valda filen i pdf-format.

Knappen ”Dela” använder du om vill få en direktlänk till publikationen genererad att till exempel klistra in i ett mail.

Orderbekräftelse

När du har skickat din beställning skickas en orderbekräftelse till din mejladress.

Behandling av personuppgifter

När du beställer produkter i webbshopen hamnar du i Arkitektkopias kundregister. Vi använder bara uppgifterna för att sända dig dina beställda publikationer.

Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen) och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Alla uppgifter som du lämnar i webbshopen kommer att behandlas enligt ovan. Vi förmedlar inte ditt namn och adress till någon utanför Arkitektkopia som inte har uppdrag av oss att sköta t ex fakturering, leverans och dylikt. Du har rätt att ta del av, ändra eller ta bort de uppgifter vi har om dig. Vänd dig till fhs@arkitektkopia.se.

 

Tillgänglighet

Försvarshögskolan arbetar för att våra publikationer ska vara tillgängliga för så många som möjligt av våra besökare. Vi diskuterar gärna vilka åtgärder vi kan genomföra för att det ska bli möjligt. Kontakta oss på: publikationer@fhs.se

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Sessionscookies används för att hantera information som du lämnar när du beställer våra publikationer.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du väljer att stänga av sessions cookies i din webbläsare kan du inte beställa publikationer i vår webbshop.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

 

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.

Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 11 Bromma. Telefon: 08-506 073 54. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se

 

 

Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se