Sortering: Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 57

1990-talets omvälvningar för luftstridskrafterna

Erfarenheter inför framtiden

Författare Wennerholm, Bertil; Schyldt, Stig
Utgivningsår 2004
Serie Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
Format: Mjuk pärm
Pris: 140,00 kr
Artikel nr FHS-05676
Sidomfång: 100
Antal:
Beställ

Betingelser för framgångsrika fredsbevarande operationer

Författare Heldt, Birger
Utgivningsår 2003
ISBN 91-89683-57-9
Format: Mjuk pärm, klamrad
Pris: 115,00 kr
Artikel nr FHS-05705
Sidomfång: 56
Antal:
Beställ

Blixtkrig

Författare Zetterling, Niklas
Utgivningsår 2003
ISBN 91-89683-46-3
Format: Mjuk pärm
Pris: 107,00 kr
Artikel nr FHS-05708
Sidomfång: 88
Antal:
Beställ

Co-Operation, Command and Control in UN peace-keeping operations

a pilot study from the Swedish War College

Författare Ahlquist, Leif
Utgivningsår 1996
Serie Swedish War College acta. C
ISBN 91-87136-23-1
Format: Mjuk pärm
Pris: 140,00 kr
Artikel nr FHS-05718
Sidomfång: 151
Antal:
Beställ

Daidalossyndromet

om luftmakt 2005

Författare Reuterdahl, Jan
Utgivningsår 2006
ISBN  91-85401-30-7
Format: Mjuk pärm
Pris: 215,00 kr
Artikel nr FHS-05756
Sidomfång: 240
Antal:
Beställ

Den blå boken

marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv

Författare Werner, Christopher
Utgivningsår 2002
ISBN 91-89683-21-8
Format: Mjuk pärm
Pris: 274,00 kr
Artikel nr FHS-05760
Sidomfång: 301
Antal:
Beställ

Den stora maskeraden

Sovjetrysk militär vilseledning

Författare Lars Ulfving
Utgivningsår 2000
ISBN 91-87136-63-5
Format: -
Pris: 0,00 kr
Artikel nr FHS-10750

Det tänkande vapnet

en förstudie av militärpedagogik inom Försvarsmakten

Författare Mattsson, Peter; Wijnbladh, Cecilia
Utgivningsår 2000
Serie Försvarshögskolans acta. D
ISBN 91-87136-59-7
Format: Mjuk pärm
Pris: 100,00 kr
Artikel nr FHS-05770
Sidomfång: 109
Antal:
Beställ

Doctrinal Transformation

US Strategic Doctrine, 2001-2004

Författare Kronvall, Olof
Utgivningsår 2005
Serie Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
ISBN 91-85401-04-8
Format: Mjuk pärm
Pris: 107,00 kr
Artikel nr FHS-05776
Sidomfång: 79
Antal:
Beställ

Effektbaserade operationer

teori, planering och applicering

Författare Elg, Johan
Utgivningsår 2005
ISBN 91-85401-21-8
Format: Mjuk pärm
Pris: 190,00 kr
Artikel nr FHS-05778
Sidomfång: 154
Antal:
Beställ

Essäer i krigsvetenskap. 2

några aspekter på moderna militära problem

Författare Petersson, Magnus
Utgivningsår 2004
ISBN 91-89683-83-8
Format: Mjuk pärm
Pris: 190,00 kr
Artikel nr FHS-05781
Sidomfång: 279
Antal:
Beställ

Essäer i krigsvetenskap. 3

kriget som mänsklig verksamhet

Författare Öberg, Dan
Utgivningsår 2006
ISBN  91-85401-56-0
Format: Mjuk pärm
Pris: 190,00 kr
Artikel nr FHS-05782
Sidomfång: 397
Antal:
Beställ

Finsk och rysk taktik under vinterkriget

Författare Järvinen, Y. A.
Utgivningsår 2005
ISBN 91-85401-26-9
Format: Mjuk pärm
Pris: 193,00 kr
Artikel nr FHS-05795
Sidomfång: 276

Från tanke till handling

en studierapport (2003) i militärteori inför arbetet med Doktrin för markoperationer

Författare Cedergren, Anders
Utgivningsår 2005
Serie Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
ISBN 91-85401-03-X
Format: Mjuk pärm
Pris: 119,00 kr
Artikel nr FHS-05819
Sidomfång: 95
Antal:
Beställ

Från yrke till profession

vad akademiseringen av officersutbildningen syftar till

Författare Brehmer, Berndt
Utgivningsår 2011
ISBN 978-91-86137-11-3
Format: Hård pärm
Pris: 131,00 kr
Artikel nr FHS-06344
Sidomfång: 40
Antal:
Beställ

Förvarning och flygspaning

framväxten av den svenska strategiska flygspaningen 1930-1940

Författare Åkesson, Tommy
Utgivningsår 2005
Serie Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
ISBN 91 -85401 -17-x
Format: Mjuk pärm
Pris: 105,00 kr
Artikel nr FHS-05827
Sidomfång: 76
Antal:
Beställ

Gemensam strid

ledning på operativ och taktisk nivå i ett nätverksbaserat flexibelt insatsförsvar: slutrapport

Författare Wikström, Niklas; Rosander, Erik; Henricsson, Ulf; Frisk, Göran; Salsing, Christer
Utgivningsår 2005
ISBN 91-85401-19-6
Format: Mjuk pärm
Pris: 129,00 kr
Artikel nr FHS-05828
Sidomfång: 118
Antal:
Beställ

Gulstensgubben och de tre strategierna

Huang shi gong san lüe (originaltitel)

Författare Pettersson, Bengt; Friman, Henrik
Utgivningsår 2000
Serie Försvarshögskolans acta. C
ISBN 91-87136-66-x
Format: Hård pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05833
Sidomfång: 97
Antal:
Beställ

Handbok i manöverkrigföring

Författare Lind, William S.
Utgivningsår 2006
ISBN 91-85401-54-3
Format: Mjuk pärm
Pris: 140,00 kr
Artikel nr FHS-05834
Sidomfång: 78
Antal:
Beställ

Handbok i taktikutbildning, Mark

inklusive generella anvisningar för planering och genomförande av krigsspel, fältövningar och stabstjänstövningar

Författare Baudin, Arne; Elg, Johan; Högström, Ulf; Kallak, Jaak; Sulocki, Charles; Thunholm, Peter
Utgivningsår 2012
ISBN 978-91-86137-14-4
Format: Mjuk pärm
Pris: 167,00 kr
Artikel nr FHS-07041
Sidomfång: 177
Antal:
Beställ

Insurgency and Counter-Insurgency

A Presentation of Concepts and Problems

Författare Rekkedal, Nils Maurius
Utgivningsår 2006
ISBN 91-85401-45-5
Format: Mjuk pärm
Pris: 289,00 kr
Artikel nr FHS-05857
Sidomfång: 404
Antal:
Beställ

Intelligence and Counter-Terrorism in a Multi-Centric World

Författare Crelinsten, Ronald D.
Utgivningsår 2006
Serie Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
ISBN 91-85401-36-6
Format: Mjuk pärm
Pris: 162,00 kr
Artikel nr FHS-05858
Sidomfång: 122
Antal:
Beställ

Interoperabilitet i multinationella operationer

fallstudie Liberia (KA01) och tankar inför framtiden

Författare Sjöblom, Ingvar
Utgivningsår 2005
Serie Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
ISBN 91-85401-16-1
Format: Mjuk pärm
Pris: 127,00 kr
Artikel nr FHS-05859
Sidomfång: 106

Introduktion till den ryska krigskonsten

SLUT. Se artikelnr 6002, Rysk krigskonst (2005)

Författare Ulfving, Lars
Utgivningsår 2003
ISBN 91-89683-37-4
Format: Mjuk pärm, klamrad
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05860
Sidomfång: 68

Introduktion till nätverksbaserat försvar

Författare Forsvarets stabsskole, projektgrupp
Utgivningsår 2002
ISBN 91-89683-28-5
Format: Mjuk pärm, klamrad
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05862
Sidomfång: 65
Antal:
Beställ
Visar 1 - 25 av 57
Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se