Sortering: Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 57

Irakkriget

perspektiv på politik och krigföring

Författare Anderberg, Bengt; Cedergren, Anders; Ring, Stefan; Ångström, Jan
Utgivningsår 2004
ISBN 91-89683-64-1
Format: Mjuk pärm, trådhäftad
Pris: 140,00 kr
Artikel nr FHS-05864
Sidomfång: 427
Antal:
Beställ

Krigets traditioner

Författare Baudin, Arne; Cedergren, Anders; Pappila, Ove; Ulfving, Lars
Utgivningsår 2011
ISBN 978-91-86137-94-6
Format: Mjuk pärm
Pris: 250,00 kr
Artikel nr FHS-06321
Sidomfång: 358
Antal:
Beställ

Krigföring - Boken är tillfälligt SLUT.

från Austerlitz till Bagdad

Författare Smedberg, Marco
Utgivningsår 2004
ISBN 91-89683-79-X
Format: Hård pärm
Pris: 309,00 kr
Artikel nr FHS-05882
Sidomfång: 449

Krigsvetenskaplig årsbok 2002

Författare Brehmer, Berndt
Utgivningsår 2003
Serie Krigsvetenskaplig årsbok
ISBN 91-89683-32-3
Format: Mjuk pärm
Pris: 126,00 kr
Artikel nr FHS-05885
Sidomfång: 168
Antal:
Beställ

Krigsvetenskaplig årsbok 2003

Författare Brehmer, Berndt
Utgivningsår 2004
Serie Krigsvetenskaplig årsbok
ISBN 91-89683-80-3
Format: Hård pärm, med märkband
Pris: 140,00 kr
Artikel nr FHS-05886
Sidomfång: 320
Antal:
Beställ

Krigsvetenskaplig årsbok 2005

Författare Brehmer, Berndt
Utgivningsår 2006
Serie Krigsvetenskaplig årsbok
ISBN 91-85401-46-3
Format: Hård pärm
Pris: 200,00 kr
Artikel nr FHS-05887
Sidomfång: 133
Antal:
Beställ

Krigsvetenskaplig årsbok 2006

Författare Brehmer, Berndt
Utgivningsår 2007
Serie Krigsvetenskaplig årsbok
ISBN 978-91-85401-66-6
Format: Hård pärm
Pris: 263,00 kr
Artikel nr FHS-05888
Sidomfång: 189
Antal:
Beställ

Krigsvetenskaplig årsbok 2007

Författare Öberg, Dan
Utgivningsår 2008
Serie Krigsvetenskaplig årsbok
ISBN 978-91-85401-95-6
Format: Hård pärm
Pris: 315,00 kr
Artikel nr FHS-05889
Sidomfång: 232
Antal:
Beställ

Lessons learned?

svenska operativa och taktiska erfarenheter från Kongokrisen 1960-1964

Författare Ericson Wolke, Lars
Utgivningsår 2007
Serie Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
ISBN 978-91-85401-78-9
Format: Mjuk pärm
Pris: 171,00 kr
Artikel nr FHS-05906
Sidomfång: 150
Antal:
Beställ

Luftmakt

en antologi

Författare Rekkedal, Nils Maurius
Utgivningsår 2003
ISBN 91-89683-45-5
Format: Mjuk pärm
Pris: 140,00 kr
Artikel nr FHS-05910
Sidomfång: 355
Antal:
Beställ

Luftmakt

teorier och tillämpningar

Författare Hofvander, Bo; Rekkedal, Nils Marius
Utgivningsår 2004
ISBN 91-89683-70-6
Format: Mjuk pärm
Pris: 375,00 kr
Artikel nr FHS-05911
Sidomfång: 317
Antal:
Beställ

Manöverkrigföring

metod eller tanke?

Författare Bengtsson, Agne; Mattsson, Peter A.
Utgivningsår 2000
Serie OpI. S
ISBN 91-87136-65-1
Format: Mjuk pärm
Pris: 140,00 kr
Artikel nr FHS-05923
Sidomfång: 231
Antal:
Beställ

Mental kraftsamling

tankar kring att leda strid och operationer

Författare Ahlström, Peter; Baudin, Arne; Lind, Jonas
Utgivningsår 2004
ISBN 91-89683-65-X
Format: Mjuk pärm
Pris: 158,00 kr
Artikel nr FHS-05929
Sidomfång: 154
Antal:
Beställ

Militära maktmedel i politikens tjänst

några militärstrategiska exempel

Författare Mohlin, Marcus; Flykt, Bengt
Utgivningsår 2004
ISBN 91-89683-53-6
Format: Mjuk pärm
Pris: 285,00 kr
Artikel nr FHS-05935
Sidomfång: 344
Antal:
Beställ

Militärstrategiskt tänkande i ett småstatsperspektiv

en nordisk syn på militärstrategins roll

Författare Jeppsson, Tommy; Tjöstheim, Inge
Utgivningsår 2005
ISBN 91-89683-89-7
Format: Hård pärm, med märkband
Pris: 384,00 kr
Artikel nr FHS-05957
Sidomfång: 350
Antal:
Beställ

Några tankar om hantering av osäkerheter vid militärt beslutsfattande

Författare Neretnieks, Karlis
Utgivningsår 2007
Serie Ledningsvetenskapliga forskningsrapporter
ISBN 978-91-85401-63-5
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05972
Sidomfång: 59
Antal:
Beställ

Operationskonst

essäer om operativt tänkande och operationskonst

Författare Rekkedal, Nils Maurius
Utgivningsår 2004
ISBN 91-89683-68-4
Format: Mjuk pärm
Pris: 190,00 kr
Artikel nr FHS-05977
Sidomfång: 208
Antal:
Beställ

Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002

Författare Cedergren, Anders
Utgivningsår 2005
ISBN 91-85401-14-5
Format: Hård pärm, med märkband
Pris: 450,00 kr
Artikel nr FHS-05996
Sidomfång: 536
Antal:
Beställ

Rysk krigskonst

en introduktion till den ryska militärvetenskapen sedd i ett militärteoretiskt, empiriskt och historiskt perspektiv

Författare Ulfving, Lars
Utgivningsår 2005
ISBN 91-89683-90-0
Format: Hård pärm, med märkband
Pris: 140,00 kr
Artikel nr FHS-06002
Sidomfång: 287
Antal:
Beställ

Sjömakt

nutida maritima operationer i en gemensam och multinationell kontext

Författare Smedberg, Marco; Elg, Johan
Utgivningsår 2005
Serie Krigsvetenskapliga forskningsrapporter
ISBN 91-89683-93-5
Format: Mjuk pärm
Pris: 150,00 kr
Artikel nr FHS-06010
Sidomfång: 98
Antal:
Beställ

Sjömakt

teori och praktik

Författare Werner, Christopher
Utgivningsår 2010
ISBN 978-91-89683-23-5
Format: Hård pärm
Pris: 448,00 kr
Artikel nr FHS-06011
Sidomfång: 583
Antal:
Beställ

Sjömaktens inflytande på historien 1660-1783

del 1, 1660-1756

Författare Mahan, Alfred Thayer; Åkerhielm, L.
Utgivare Elanders Gotab
Utgivningsår 2005
Format: Mjuk pärm
Pris: 233,00 kr
Artikel nr FHS-06012
Sidomfång: 306
Antal:
Beställ

Sjömaktens inflytande på historien 1660-1784

del 2, 1756-1783

Författare Mahan, Alfred Thayer; Åkerhielm, L.
Utgivare Elanders Gotab
Utgivningsår 2005
Format: Mjuk pärm
Pris: 233,00 kr
Artikel nr FHS-06013
Sidomfång: 298
Antal:
Beställ

Spegellabyrinten

operativ-strategisk underrättelsetjänst: något om teori, empiri och metod

Författare Ulfving, Lars
Utgivningsår 2004
ISBN 91-89683-69-2
Format: Mjuk pärm
Pris: 159,00 kr
Artikel nr FHS-06016
Sidomfång: 156
Antal:
Beställ

Taigongs sex strategier

Tai gong liu tao (originaltitel)

Författare Pettersson, Bengt; Friman, Henrik
Utgivningsår 2001
Serie Försvarshögskolans acta. C
ISBN 91-87136-83-x
Format: Hård pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06042
Sidomfång: 235
Antal:
Beställ
Visar 26 - 50 av 57
Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se