Sorting: Name Article no. Utgivningsår Articles/page: 1 - 25 of 134

"Jakten sätter på attacken"

Författare Berggren, Anders W.; Ivarsson, Sophia
Utgivningsår 2002
ISBN 91-89683-10-2
Format: Mjuk pärm
Price: 116,00 kr
Article no. FHS-05869
Sidomfång: 99
Quantity:
Add

"Kvinna som man är…"

Författare Blomgren, Ebbe; Lind, Ove
Utgivningsår 1997
Serie LI. Serie T
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05666
Sidomfång: 56
Quantity:
Add

"Min roll är egentligen att vara länk"

ledarskap och organisering vid multinationella militära insatser: En reanalys av länkbegreppet ur ett organisatoriskt perspektiv

Författare Alvinius, Aida; Kylin, Camilla; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05667
Sidomfång: 26
Quantity:
Add

"Tjejmönstring"

lyckad rekrytering eller lockad rekryt? En studie av en ny rekryteringsdrive inom Försvarsmakten

Författare Weibull, Louise
Utgivningsår 2001
Serie LI. Serie F
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05668
Sidomfång: 67
Quantity:
Add

"Tänk om jag inte hade skjutit..."

om etiskt beslutsfattande, moraliska dilemman och moralisk stress i samband med internationella militära insatser

Författare Nilsson, Sofia; Sjöberg, Misa; Kallenberg, Kjell; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2011
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05669
Sidomfång: 86
Quantity:
Add

"Vi borde också få medalj"

om stöd till militära familjer under utlandstjänstgöring

Författare Weibull, Louise
Utgivningsår 2009
Serie ILM. Serie T
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05670
Sidomfång: 68
Quantity:
Add

"Värnplikten öppnar en värld av möjligheter"

viljan att fortsätta i Försvarsmakten hos värnpliktiga på Livgardet år 2010

Författare Österberg, Johan; Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2011
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05671
Sidomfång: 31
Quantity:
Add

Arbetstillfredsställelse hos anställda soldater

uppfattningar efter ett års tjänstgöring

Författare Fors Brandebo, Maria; Jonsson, Emma; Wallenius, Claes; Österberg, Johan; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2012
Serie Ledarskapscentrum. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-07061
Sidomfång: 43
Quantity:
Add

Att bränna eller bygga broar?

en pilotstudie om interkulturell samverkan under internationella missioner ur ett organisationsperspektiv

Författare Alvinius, Aida; Nilsson, Sofia; Berggren, Anders W
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05697
Sidomfång: 65
Quantity:
Add

Att komma ikapp

en studie om samverkan och ledarskap vid en svavelsyreolycka i Helsingborg 2005

Författare Danielsson, Erna; Vrbanjac, Aida; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05698
Sidomfång: 38
Quantity:
Add

Att samverka kring 1325

samverkansmöjligheter mellan svenska civila och militära aktörer i internationell krishantering avseende implementeringen av FN resolution 1325: inkluderar presentaion av samverkansdoktrin för implementering av resolution 1325 i fält

Författare Ivarsson, Sofia; Edmark, Lina
Utgivningsår 2007
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 170,00 kr
Article no. FHS-05699
Sidomfång: 114
Quantity:
Add

Att stödja flygförares utveckling

en studie av instruktörsbeteenden under övning i flygsimulator

Författare Fransson, Göran
Utgivningsår 2001
Serie Försvarshögskolans acta. D
ISBN 91-87136-94-5
Format: Mjuk pärm
Price: 109,00 kr
Article no. FHS-05700
Sidomfång: 88
Quantity:
Add

Att vara svensk officer på hög ledningsnivå vid påfrestande incidenter under internationella uppdrag

en intervjustudie

Författare Nilsson, Sofia; Wallenius, Claes; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05701
Sidomfång: 68
Quantity:
Add

Att vara till stöd

skilda perspektiv på risk och kommunikation vid internationell militär tjänstgöring

Författare Kylin, Camilla; Hede, Susanne; Friman, Yvonne; Enander, Ann
Utgivningsår 2013
Serie Ledarskapscentrum. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 105,00 kr
Article no. FHS-07059
Quantity:
Add

Attraktionsarbete och förändring i Försvarsmakten

Författare Danielsson, Erna; Johansson, Eva; Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2010
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05702
Sidomfång: 31
Quantity:
Add

Autentiskt och trygghetsfokuserat ledarskap

en kvalitativ studie av KS 17

Författare Kylin, Camilla; Sjöberg, Misa; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2011
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-06224
Sidomfång: 38
Quantity:
Add

Avgångar från Grundläggande Militär Utbildning (GMU)

intervjustudie med rekryter som avbrutit utbildningen i förtid

Författare Alvinius, Aida; Jonsson, Emma; Wallenius, Claes; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2012
Serie Ledarskapscentrum. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-07063
Sidomfång: 29
Quantity:
Add

Avgångsorsaker bland officerare

Författare Ivarsson, Sofia; Berggren, Anders W.
Utgivningsår 2001
Serie LI. Serie T
Format: Mjuk pärm, klamrad
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05703
Sidomfång: 27
Quantity:
Add

Befolkningens syn på försvarets folkförankring

Författare Wallenius, C., Brandow, C., Berglund A K. & Hede, S
Utgivningsår 2015
Serie Ledarskapscentrums serie I
ISBN 978-91-86137-54-0
Format: Mjukpärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-07133
Sidomfång: 38
Quantity:
Add

Behåll lugnet och håll dig frisk

personlighetens och intelligensens påverkan på förmågan att hantera påfrestningar

Författare Bäccman, Charlotte; Elfgren, Malin
Utgivningsår 2010
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05704
Sidomfång: 23
Quantity:
Add

Caglavica 17 mars 2004

sex militära chefer berättar om ett upplopp I Kosovo

Författare Blomgren, Ebbe
Utgivningsår 2007
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 130,00 kr
Article no. FHS-05710
Sidomfång: 112
Quantity:
Add

Civil-militär samverkan på departementsnivå

påverkan från fältnivån i Afghanistan

Författare Fors, Maria; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05714
Sidomfång: 45
Quantity:
Add

Comprehensive approach

doctrinal overview and implications for Swedish military leadership

Författare Ohlsson, Alicia; Wallenius, Claes; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2012
Serie Ledarskapscentrum. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-07065
Sidomfång: 45
Quantity:
Add

De första officerarna i Försvarsmakten med en akademisk yrkesexamen

Författare Hyllengren, Peder
Utgivningsår 2010
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05757
Sidomfång: 23
Quantity:
Add

De första specialistofficerarna i Fm

Författare Gustavsson, Björn; Hyllengren, Peder; Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2010
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-05758
Sidomfång: 30
1 - 25 of 134
Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se