Sortering: Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 126 - 129 av 129

Vägar till svensk officersetik

lärarhandledning och exempelsamling

Författare Lundberg, Anders; Wijnbladh, Cecilia
Utgivningsår 1999
ISBN 91-87136-38-4
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06078
Sidomfång: 48
Antal:
Beställ

Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning

Författare Österberg, Johan; Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06081
Sidomfång: 30
Antal:
Beställ

Återanställning i Försvarsmakten En intervjustudie med återanställda soldater

Syftet med studien var att undersöka motiven hos soldater som tagit återanställning i Försvarsmakten. Följande frågeställningar belystes: (1) Vilka faktorer påverkade beslutet att lämna Försvarsmakten? och (2) Vilka faktorer påverkade beslutet att ta återanställning i Försvarsmakten? Elva soldater, från tre olika förband, som hade återanställts i Försvarsmakten intervjuades. Intervjuerna analyserades mot en grounded theory-ansats. En teoretisk modell som beskriver återrekryteringsprocessen ur ett individperspektiv har tagits fram.

Författare Maria Fors Brandebo, Ellinor Klockare
Serie I:101
ISBN 978-91-86137-56-4
Format: -
Pris: 62,00 kr
Artikel nr FHS-07137
Antal:
Beställ

Är det viktigt för 17-åringar att göra värnplikt?

svar från föregångaren till den IT-baserade mönstringsenkäten

Författare Jonsson, Emma; Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2007
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06087
Sidomfång: 22
Antal:
Beställ
Visar 126 - 129 av 129
Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se