Sortering: Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 126 - 135 av 135

Validering av Officersprogrammets urvalsprocess

Steg 1: Identifiering av individuella egenskaper och förmågor som kan ligga till grund för prediktion av framtida funktionsförmåga

Författare Maria Fors Brandebo, Emil Lundell, Gerhard Wolgers, Gerry Larsson
Utgivare Arkitektkopia
Utgivningsår 2017
Serie 1:109
ISBN 978-91-86137-70-0
Format: -
Pris: 115,00 kr
Artikel nr FHS-07147
Sidomfång: 56
Antal:
Beställ

Value orientation and political attitudes among future military and civilian elites

Findings of a 13-country study on civil-military relations

Författare Haltiner, Karl W.; Weibull, Alise
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06072
Sidomfång: 35
Antal:
Beställ

Varför vet vi att vi är bäst?

ledarskap vid multinationella militära insatser: etnocentriska föreställningar och samarbete

Författare Nilsson, Sofia; Fors, Maria; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2007
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06073
Sidomfång: 22
Antal:
Beställ

Vilka är möjligheterna att rekrytera unga män och kvinnor till det svenska insatsförsvaret

fyra empiriska studier

Författare Österberg, Johan; Carlstedt, Berit; Carlstedt, Leif
Utgivningsår 2007
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06076
Sidomfång: 33
Antal:
Beställ

Villkor för flygförares lärande

aktivitetssystem och praxisgemenskap för analys av lärande på arbetsplatsen

Författare Jonsson, Lars-Erik
Utgivningsår 2001
Serie Försvarshögskolans acta. D
ISBN 91-87136-95-3
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06077
Sidomfång: 56
Antal:
Beställ

Vägar till svensk officersetik

artikelsamling

Författare Wijnbladh, Cecilia
Utgivningsår 1998
ISBN 91-87136-31-7
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06079
Sidomfång: 74
Antal:
Beställ

Vägar till svensk officersetik

lärarhandledning och exempelsamling

Författare Lundberg, Anders; Wijnbladh, Cecilia
Utgivningsår 1999
ISBN 91-87136-38-4
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06078
Sidomfång: 48
Antal:
Beställ

Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning

Författare Österberg, Johan; Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06081
Sidomfång: 30
Antal:
Beställ

Återanställning i Försvarsmakten En intervjustudie med återanställda soldater

Syftet med studien var att undersöka motiven hos soldater som tagit återanställning i Försvarsmakten. Följande frågeställningar belystes: (1) Vilka faktorer påverkade beslutet att lämna Försvarsmakten? och (2) Vilka faktorer påverkade beslutet att ta återanställning i Försvarsmakten? Elva soldater, från tre olika förband, som hade återanställts i Försvarsmakten intervjuades. Intervjuerna analyserades mot en grounded theory-ansats. En teoretisk modell som beskriver återrekryteringsprocessen ur ett individperspektiv har tagits fram.

Författare Maria Fors Brandebo, Ellinor Klockare
Serie I:101
ISBN 978-91-86137-56-4
Format: -
Pris: 62,00 kr
Artikel nr FHS-07137
Antal:
Beställ

Är det viktigt för 17-åringar att göra värnplikt?

svar från föregångaren till den IT-baserade mönstringsenkäten

Författare Jonsson, Emma; Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2007
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06087
Sidomfång: 22
Antal:
Beställ
Visar 126 - 135 av 135
Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se