Sorting: Name Article no. Utgivningsår Articles/page: 126 - 134 of 134

Value orientation and political attitudes among future military and civilian elites

Findings of a 13-country study on civil-military relations

Författare Haltiner, Karl W.; Weibull, Alise
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-06072
Sidomfång: 35
Quantity:
Add

Varför vet vi att vi är bäst?

ledarskap vid multinationella militära insatser: etnocentriska föreställningar och samarbete

Författare Nilsson, Sofia; Fors, Maria; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2007
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-06073
Sidomfång: 22
Quantity:
Add

Vilka är möjligheterna att rekrytera unga män och kvinnor till det svenska insatsförsvaret

fyra empiriska studier

Författare Österberg, Johan; Carlstedt, Berit; Carlstedt, Leif
Utgivningsår 2007
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-06076
Sidomfång: 33
Quantity:
Add

Villkor för flygförares lärande

aktivitetssystem och praxisgemenskap för analys av lärande på arbetsplatsen

Författare Jonsson, Lars-Erik
Utgivningsår 2001
Serie Försvarshögskolans acta. D
ISBN 91-87136-95-3
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-06077
Sidomfång: 56
Quantity:
Add

Vägar till svensk officersetik

artikelsamling

Författare Wijnbladh, Cecilia
Utgivningsår 1998
ISBN 91-87136-31-7
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-06079
Sidomfång: 74
Quantity:
Add

Vägar till svensk officersetik

lärarhandledning och exempelsamling

Författare Lundberg, Anders; Wijnbladh, Cecilia
Utgivningsår 1999
ISBN 91-87136-38-4
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-06078
Sidomfång: 48
Quantity:
Add

Värnpliktigas intresse för internationell tjänst och officersutbildning

Författare Österberg, Johan; Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-06081
Sidomfång: 30
Quantity:
Add

Återanställning i Försvarsmakten En intervjustudie med återanställda soldater

Syftet med studien var att undersöka motiven hos soldater som tagit återanställning i Försvarsmakten. Följande frågeställningar belystes: (1) Vilka faktorer påverkade beslutet att lämna Försvarsmakten? och (2) Vilka faktorer påverkade beslutet att ta återanställning i Försvarsmakten? Elva soldater, från tre olika förband, som hade återanställts i Försvarsmakten intervjuades. Intervjuerna analyserades mot en grounded theory-ansats. En teoretisk modell som beskriver återrekryteringsprocessen ur ett individperspektiv har tagits fram.

Författare Maria Fors Brandebo, Ellinor Klockare
Serie I:101
ISBN 978-91-86137-56-4
Format: -
Price: 62,00 kr
Article no. FHS-07137
Quantity:
Add

Är det viktigt för 17-åringar att göra värnplikt?

svar från föregångaren till den IT-baserade mönstringsenkäten

Författare Jonsson, Emma; Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2007
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Price: 90,00 kr
Article no. FHS-06087
Sidomfång: 22
Quantity:
Add
126 - 134 of 134
Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se