Sortering: Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 135

De sista värnpliktiga har muckat

kvalitet och vilja till engagemang i Försvarsmakten

Författare Carlstedt, Berit; Carlstedt, Leif
Utgivningsår 2010
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05759
Sidomfång: 22
Antal:
Beställ

Den osynliga fienden

IED-attentats påverkan på ledarskap, tillit och motivation

Författare Fors, Maria; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2010
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05763
Sidomfång: 67
Antal:
Beställ

Den politiska nivåns syn på försvarets folkförankring

en intervjustudie med försvarspolitiker och deras tjänstemän

Författare Wallenius, Claes; Berglund, Anna Karin; Brandow, Carina
Utgivningsår 2014
Serie Ledarskapscentrum. Serie I
ISBN 978-91-86137-40-3
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-012151
Sidomfång: 67
Antal:
Beställ

Den svarta svanen och dess motståndare

Förvarningsaspekter på attentaten i Oslo och på Utøya 22 juli 2011

Författare Agrell, Wilhelm
Utgivningsår 2013
ISBN 978-91-86137-19-9
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-10592
Sidomfång: 96
Antal:
Beställ

Den svåra konsten att reformera

från invasionsförsvar till insatsförsvar

Författare Haldén, Eva
Utgivningsår 2007
ISBN 978-91-85401-70-3
Format: Mjuk pärm
Pris: 275,00 kr
Artikel nr FHS-05766
Sidomfång: 268
Antal:
Beställ

Det händer mitt ibland oss

kommunala erfarenheter från socialt genererade kriser

Författare Enander, Ann; Lajksjö, Örjan; Tedfeldt, Eva-Lena
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05768
Sidomfång: 53
Antal:
Beställ

Diskurser kring kvinnor i uniform

om attityder till kvinnor som officerare och värnpliktiga bland män i försvarsmakten

Författare Ivarsson, Sophia
Utgivningsår 2002
Serie LI. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 129,00 kr
Artikel nr FHS-05775
Sidomfång: 40
Antal:
Beställ

Därför kommer de tillbaka

En kvantitativ studie om återanställda soldater och sjömäns motivstruktur

Författare Maria Fors Brandebo, Emil Lundell
Utgivare Arkitektkopia
Utgivningsår 2017
Serie 1:107
ISBN 978-91-86137-68-7
Format: -
Pris: 115,00 kr
Artikel nr FHS-07145
Sidomfång: 32
Antal:
Beställ

Därför lämnade de Försvarsmakten

En kvantitativ studie om tidigare anställda soldater och sjömäns motivstruktur

Syftet med studien var att studera potentiell återanställningsbarhet och motivstruktur hos individer som lämnat Försvarsmakten. Följande frågeställningar avsågs att besvaras: (1) Vilka faktorer påverkade individernas beslut att lämna Försvarsmakten? Och (2) Vilka fakturor påverkar huvuvida individen vill ta återanställning i Försvarsmakten eller ej?

Med hjälp av en enkät besvarade 786 tidigare kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän frågor om varför de lämnade försvarsmakten och om deras attityd till att ta återanställning. Resultaten visar att de flesta trivdes bra under sin anställning. Vanligaste orsakerna till att lämna var brist på utveckling, missnöje över lönen och för att påbörja civila studier/arbete. Brist på utveckling är den faktor som bäst predicerar om tidigare kontinuerligt tjänstgörande personal vill ta återanställning i Försvarsmakten eller ej.

Författare Fors Brandebo, Maria och Lundell, Emil
Utgivningsår 2018
Serie Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial
ISBN 978-91-86137-81-6
Format: -
Pris: 0,00 kr
Artikel nr FHS-07154
Ladda ner

Effects Based Operations, Military Organization and Professionalization

Författare Abrahamsson, Bengt; Egnell, Robert; Ydén, Karl
Utgivningsår 2006
ISBN 91-85401-37-4
Format: Mjuk pärm
Pris: 190,00 kr
Artikel nr FHS-06215
Sidomfång: 110
Antal:
Beställ

En modell för utveckling av samverkan i offentlig verksamhet

exemplet civil-militära aktörer

Författare Florin, Sofie; Blomgren, Ebbe
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05780
Sidomfång: 37
Antal:
Beställ

Etablering av första bataljon i missionsområde

Författare Miram, Johan
Utgivningsår 1999
Serie MI. Serie S
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05783
Sidomfång: 67
Antal:
Beställ

Exempel

yrkeskunnandets praktik och IT 2002

Författare Svartheden, Joakim
Utgivningsår 2002
ISBN 91-89683-31-5
Format: Mjuk pärm
Pris: 146,00 kr
Artikel nr FHS-05789
Sidomfång: 77
Antal:
Beställ

Facing uncertainty

flexible forces for the twenty-first century

Författare Daneker, Christopher
Utgivningsår 1999
Serie Försvarshögskolans acta. D
ISBN 91-87136-49-X
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05791
Sidomfång: 94
Antal:
Beställ

Facing uncertainty: report No 2

The Swedish military in International perspective

Författare Weibull, Alise; Kuhlmann, Jiirgen
Utgivningsår 2000
Serie Försvarshögskolans acta. D
ISBN 91-87136-64-3
Format: Mjuk pärm
Pris: 107,00 kr
Artikel nr FHS-05792
Sidomfång: 190
Antal:
Beställ

Faktorer som påverkar viljan att stanna i Försvarsmakten, stressrelaterad ohälsa, trivsel på jobbet samt säkerhetsbeteende

uppföljning av unga officerare

Författare Gustavsson, Björn; Levin Orre, Anna-Lena; Thuresson, Annika; Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2009
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05793
Sidomfång: 20
Antal:
Beställ

Förhållanden som bidrar till att värnpliktiga jägarsoldater söker internationell tjänst

Författare Österberg, Johan; Jonsson, Emma, Hyllengren, Peder
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05824
Sidomfång: 27
Antal:
Beställ

Försvarsmaktens attraktivitet bland unga i Sverige

Ett samarbetsprojekt inom European Defence Agency

Författare Emma Jonsson , Johan Österberg
Utgivare Arkitektkopia
Utgivningsår 2018
Serie 1:110
ISBN 978-91-86137-71-7
Format: -
Pris: 110,00 kr
Artikel nr FHS-07148
Sidomfång: 48
Antal:
Beställ

Försvarsmaktens folk- och samhällsförankring

trender, drivkrafter och bakgrundsförhållanden som kan påverka det svenska försvarets folk- och samhällsförankring i ett långsiktigt strategiskt perspektiv

Författare Jonsson, Emma; Nilsson, Sofia; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2010
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05825
Sidomfång: 41
Antal:
Beställ

Försvarsmaktens syn på sin förankring i samhället

Författare Brandow, Carina; Jonsson, Emma; Sohlberg, Jennifer; Wallenius, Claes; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2013
Serie Ledarskapscentrum. Serie I
ISBN 978-91-86137-28-1
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-010745
Sidomfång: 38
Antal:
Beställ

Genusrelationer i organisationen Försvarsmakten

Författare Pettersson, Lena; Persson, Alma
Utgivningsår 2005
Serie ILM. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05829
Sidomfång: 67
Antal:
Beställ

Har försvarsmaktens omstrukturering förändrat värnpliktspopulationens kvalitet?

Författare Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05837
Sidomfång: 38
Antal:
Beställ

Hemma övas man - borta prövas man

att vara bataljonschef i en internationell kontext

Författare Blomgren, Ebbe; Johansson, Eva
Utgivningsår 2004
Serie ILM. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 136,00 kr
Artikel nr FHS-05838
Sidomfång: 104
Antal:
Beställ

Humanperspektiv i Försvarsmaktens flexibla insatsförsvar

med särskilt fokus på interoperabilitet här och nu

Författare Berggren, Anders
Utgivningsår 2004
ISBN 91-89683-97-8
Format: Mjuk pärm, 17 x 28 cm
Pris: 100,00 kr
Artikel nr FHS-05845
Sidomfång: 136
Antal:
Beställ

Humanperspektiv i Försvarsmaktens flexibla insatsförsvar

med särskilt fokus på interoperabilitet här och nu

Författare Berggren, Anders
Utgivningsår 2004
ISBN 91-89683-96-X
Format: Mjuk pärm, 17 x 28 cm
Pris: 100,00 kr
Artikel nr FHS-05846
Sidomfång: 345
Antal:
Beställ
Visar 26 - 50 av 135
Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se