Sortering: Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 134

De sista värnpliktiga har muckat

kvalitet och vilja till engagemang i Försvarsmakten

Författare Carlstedt, Berit; Carlstedt, Leif
Utgivningsår 2010
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05759
Sidomfång: 22
Antal:
Beställ

Den osynliga fienden

IED-attentats påverkan på ledarskap, tillit och motivation

Författare Fors, Maria; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2010
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05763
Sidomfång: 67
Antal:
Beställ

Den politiska nivåns syn på försvarets folkförankring

en intervjustudie med försvarspolitiker och deras tjänstemän

Författare Wallenius, Claes; Berglund, Anna Karin; Brandow, Carina
Utgivningsår 2014
Serie Ledarskapscentrum. Serie I
ISBN 978-91-86137-40-3
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-012151
Sidomfång: 67
Antal:
Beställ

Den svarta svanen och dess motståndare

Förvarningsaspekter på attentaten i Oslo och på Utøya 22 juli 2011

Författare Agrell, Wilhelm
Utgivningsår 2013
ISBN 978-91-86137-19-9
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-10592
Sidomfång: 96
Antal:
Beställ

Den svåra konsten att reformera

från invasionsförsvar till insatsförsvar

Författare Haldén, Eva
Utgivningsår 2007
ISBN 978-91-85401-70-3
Format: Mjuk pärm
Pris: 275,00 kr
Artikel nr FHS-05766
Sidomfång: 268
Antal:
Beställ

Det händer mitt ibland oss

kommunala erfarenheter från socialt genererade kriser

Författare Enander, Ann; Lajksjö, Örjan; Tedfeldt, Eva-Lena
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05768
Sidomfång: 53
Antal:
Beställ

Diskurser kring kvinnor i uniform

om attityder till kvinnor som officerare och värnpliktiga bland män i försvarsmakten

Författare Ivarsson, Sophia
Utgivningsår 2002
Serie LI. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 129,00 kr
Artikel nr FHS-05775
Sidomfång: 40
Antal:
Beställ

Därför kommer de tillbaka

En kvantitativ studie om återanställda soldater och sjömäns motivstruktur

Författare Maria Fors Brandebo, Emil Lundell
Utgivare Arkitektkopia
Utgivningsår 2017
Serie 1:107
ISBN 978-91-86137-68-7
Format: -
Pris: 115,00 kr
Artikel nr FHS-07145
Sidomfång: 32
Antal:
Beställ

Effects Based Operations, Military Organization and Professionalization

Författare Abrahamsson, Bengt; Egnell, Robert; Ydén, Karl
Utgivningsår 2006
ISBN 91-85401-37-4
Format: Mjuk pärm
Pris: 190,00 kr
Artikel nr FHS-06215
Sidomfång: 110
Antal:
Beställ

En modell för utveckling av samverkan i offentlig verksamhet

exemplet civil-militära aktörer

Författare Florin, Sofie; Blomgren, Ebbe
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05780
Sidomfång: 37
Antal:
Beställ

Etablering av första bataljon i missionsområde

Författare Miram, Johan
Utgivningsår 1999
Serie MI. Serie S
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05783
Sidomfång: 67
Antal:
Beställ

Exempel

yrkeskunnandets praktik och IT 2002

Författare Svartheden, Joakim
Utgivningsår 2002
ISBN 91-89683-31-5
Format: Mjuk pärm
Pris: 146,00 kr
Artikel nr FHS-05789
Sidomfång: 77
Antal:
Beställ

Facing uncertainty

flexible forces for the twenty-first century

Författare Daneker, Christopher
Utgivningsår 1999
Serie Försvarshögskolans acta. D
ISBN 91-87136-49-X
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05791
Sidomfång: 94
Antal:
Beställ

Facing uncertainty: report No 2

The Swedish military in International perspective

Författare Weibull, Alise; Kuhlmann, Jiirgen
Utgivningsår 2000
Serie Försvarshögskolans acta. D
ISBN 91-87136-64-3
Format: Mjuk pärm
Pris: 107,00 kr
Artikel nr FHS-05792
Sidomfång: 190
Antal:
Beställ

Faktorer som påverkar viljan att stanna i Försvarsmakten, stressrelaterad ohälsa, trivsel på jobbet samt säkerhetsbeteende

uppföljning av unga officerare

Författare Gustavsson, Björn; Levin Orre, Anna-Lena; Thuresson, Annika; Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2009
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05793
Sidomfång: 20
Antal:
Beställ

Förhållanden som bidrar till att värnpliktiga jägarsoldater söker internationell tjänst

Författare Österberg, Johan; Jonsson, Emma, Hyllengren, Peder
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05824
Sidomfång: 27
Antal:
Beställ

Försvarsmaktens attraktivitet bland unga i Sverige

Ett samarbetsprojekt inom European Defence Agency

Författare Emma Jonsson , Johan Österberg
Utgivare Arkitektkopia
Utgivningsår 2018
Serie 1:110
ISBN 978-91-86137-71-7
Format: -
Pris: 110,00 kr
Artikel nr FHS-07148
Sidomfång: 48
Antal:
Beställ

Försvarsmaktens folk- och samhällsförankring

trender, drivkrafter och bakgrundsförhållanden som kan påverka det svenska försvarets folk- och samhällsförankring i ett långsiktigt strategiskt perspektiv

Författare Jonsson, Emma; Nilsson, Sofia; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2010
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05825
Sidomfång: 41
Antal:
Beställ

Försvarsmaktens syn på sin förankring i samhället

Författare Brandow, Carina; Jonsson, Emma; Sohlberg, Jennifer; Wallenius, Claes; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2013
Serie Ledarskapscentrum. Serie I
ISBN 978-91-86137-28-1
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-010745
Sidomfång: 38
Antal:
Beställ

Genusrelationer i organisationen Försvarsmakten

Författare Pettersson, Lena; Persson, Alma
Utgivningsår 2005
Serie ILM. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05829
Sidomfång: 67
Antal:
Beställ

Har försvarsmaktens omstrukturering förändrat värnpliktspopulationens kvalitet?

Författare Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05837
Sidomfång: 38
Antal:
Beställ

Hemma övas man - borta prövas man

att vara bataljonschef i en internationell kontext

Författare Blomgren, Ebbe; Johansson, Eva
Utgivningsår 2004
Serie ILM. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 136,00 kr
Artikel nr FHS-05838
Sidomfång: 104
Antal:
Beställ

Humanperspektiv i Försvarsmaktens flexibla insatsförsvar

med särskilt fokus på interoperabilitet här och nu

Författare Berggren, Anders
Utgivningsår 2004
ISBN 91-89683-97-8
Format: Mjuk pärm, 17 x 28 cm
Pris: 100,00 kr
Artikel nr FHS-05845
Sidomfång: 136
Antal:
Beställ

Humanperspektiv i Försvarsmaktens flexibla insatsförsvar

med särskilt fokus på interoperabilitet här och nu

Författare Berggren, Anders
Utgivningsår 2004
ISBN 91-89683-96-X
Format: Mjuk pärm, 17 x 28 cm
Pris: 100,00 kr
Artikel nr FHS-05846
Sidomfång: 345
Antal:
Beställ

Hur ska data på individnivå aggregeras till teamnivå och vilka samband finns mellan teamkararkteristika och teamprestationer?

Författare Gustavsson, Björn; Bäccman, Charlotte
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie T
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05847
Sidomfång: 32
Antal:
Beställ
Visar 26 - 50 av 134
Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se