Sortering: Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 51 - 75 av 135

Hur ska data på individnivå aggregeras till teamnivå och vilka samband finns mellan teamkararkteristika och teamprestationer?

Författare Gustavsson, Björn; Bäccman, Charlotte
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie T
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05847
Sidomfång: 32
Antal:
Beställ

Hur stämmer unga officerares faktiska ledarutveckling med Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap?

Författare Vrbanjac, Aida; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie T
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05848
Sidomfång: 30
Antal:
Beställ

I basker blå

fyra svenska FN-bataljoner I Bosnien

Författare Johansson, Eva
Utgivningsår 1996
Serie LI. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05849
Sidomfång: 73
Antal:
Beställ

I brytpunkten mellan invasions- och insatsförsvar

utmaningar och möjligheter vid Försvarsmaktens reformering

Författare Abrahamsson, Bengt; Danielsson, Erna
Utgivningsår 2007
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05850
Sidomfång: 93
Antal:
Beställ

Insatsrelaterad stress hos civil personal

en litteraturöversikt

Författare Michel, Per-Olof
Utgivningsår 2014
Serie Ledarskapscentrum. Serie F
ISBN 978-91-86137-35-9
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-011055
Sidomfång: 51
Antal:
Beställ

Insatsrelaterad stress hos militära veteraner

en litteraturöversikt

Författare Michel, Per-Olof
Utgivningsår 2014
Serie Ledarskapscentrum. Serie F
ISBN 978-91-86137-34-2
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-011054
Sidomfång: 100
Antal:
Beställ

International Missions by the Swedish Rescue Services Agency from a Gender Perspective

Obstacles and Possibilities for Implementing Resolution 1325: Final Report

Författare Ivarsson, Sophia; Edmark, Lina
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 212,00 kr
Artikel nr FHS-05672
Sidomfång: 95
Antal:
Beställ

Intervjubedömningar i officersurval Dimensioner och samband mellan olika intervjubedömningar och lämplighetsbedömningen av sökande till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan

Intervjuer är det vanligasste bedömningsinstrumentet i samband med urval i arbetslivet. Men vad mäter egentligen en intervju? Vilket samband finns mellan olika intervjubedömningar? Hur förhåller sig dessa till en övergripande lämplighetsbedömning? För att undersöka detta användes data på sökande åren 2011-2014 till det treåriga Officersprogrammet vid Försvarshögskolan (N=770).

Författare Gerhard Wolgers
Serie I:102
ISBN 978-91-86137-57-1
Format: -
Pris: 75,00 kr
Artikel nr FHS-07138

Irreguljära hot

krav på militärt ledarskap: en litteraturstudie

Författare Friman, Yvonne; Hyllengren, Peder; Kylin, Camilla; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05865
Sidomfång: 48
Antal:
Beställ

Jag vill hellre jobba som diplomat

en studie av värnpliktiga på Arméns jägarbataljon som valt att inte söka internationell tjänst

Författare Österberg, Johan; Jonsson, Emma
Utgivningsår 2010
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05868
Sidomfång: 20
Antal:
Beställ

Kartan som praktik och metafor

en studie om kartans användning och förändrade roll i militärt ledningsarbete

Författare Bergquist, Magnus
Utgivningsår 2003
Serie ILM. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05873
Sidomfång: 45
Antal:
Beställ

Knog och kneg

en arbetsbok om och för försvaret

Författare Blomgren, Ebbe
Utgivare Institution 55, beteendevetenskap, Försvarets forskningsanstalt
Utgivningsår 1988
Serie FOA 55 fokuserar
Format: Mjuk pärm
Pris: 106,00 kr
Artikel nr FHS-05876
Sidomfång: 119
Antal:
Beställ

Kollektiva reaktioner, känsloströmningar och ageranden

Författare Scott, David
Utgivningsår 2015
Serie Ledarskapscentrum serie I
ISBN 978-91-86137-53-3
Format: Mjukpärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-07132
Sidomfång: 35
Antal:
Beställ

Krigare, krigsmaskinen och maskinen som krigare

Författare Hasselblad, Hans
Utgivningsår 2003
Serie ILM. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05879
Sidomfång: 35
Antal:
Beställ

Kriterier på vad som utmärker en trovärdig ledarskapsutbildning

en undersökning om regler och lärande i Försvarsmakten

Författare Tillberg, Peter
Utgivningsår 2002
Serie LI. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 105,00 kr
Artikel nr FHS-05891
Sidomfång: 82
Antal:
Beställ

Ledarskap och beslutsfattande under stress vid komplexa räddningsinsatser

en kvantitativ enkätstudie

Författare Sjöberg, Misa; Wallenius, Claes; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05900
Sidomfång: 34
Antal:
Beställ

Ledarskap och beslutsfattande under stress vid komplexa räddningsinsatser

en experimentell studie

Författare Sjöberg, Misa; Wallenius, Claes; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05899
Sidomfång: 44

Ledarskap och beslutsfattande vid komplexa olyckor och kriser

en sammanfattande rapport

Författare Danielsson, Erna; Alvinius, Aida; Kylin, Camilla; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2007
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05901
Sidomfång: 57
Antal:
Beställ

Ledarskap och tillit

analys och värdering av befintlig forskning ur ett Nordic Battle Group perspektiv

Författare Larsson, Gerry; Fors, Maria; Nilsson, Sofia
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05902
Sidomfång: 32
Antal:
Beställ

Ledarskap vid komplexa olyckor och kriser

operativa chefers upplevelser av påverkan från den politiska nivån

Författare Alvinius, Aida; Danielsson, Erna; Kylin, Camilla; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05903
Sidomfång: 32
Antal:
Beställ

Ledarskapets betydelse för lärande vid After Action Reviews (AAR)

Författare Larsson, Gerry
Utgivningsår 2015
Serie Ledarskapscentrums serie I
ISBN 978-91-86137-44-1
Format: Mjukpärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-07131
Sidomfång: 28
Antal:
Beställ

Ledarskapets betydelse för värnpliktigas och unga officerares motivation att fortsätta inom Försvarsmakten

Författare Larsson, Gerry; Fors, Maria; Levin, Anna-Lena; Thuresson, Annika
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05904
Sidomfång: 23
Antal:
Beställ

Lika lägesbild, olika situationsförståelse

Författare Alvinius, Aida; Danielsson, Erna; Kylin, Camilla; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05907
Sidomfång: 25
Antal:
Beställ

Lugna efter stormen?

reflektioner i kommuner med erfarenheter från flera kriser

Författare Hede, Susanne; Enander, Ann
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05912
Sidomfång: 37
Antal:
Beställ

Långsamt framåt marsch

rapport från den första nordiska konferensen om kvinnors integrering i Försvarsmakten

Författare Cox, Roland
Utgivningsår 2003
ISBN 91-89683-30-7
Format: Mjuk pärm
Pris: 129,00 kr
Artikel nr FHS-05921
Sidomfång: 76
Antal:
Beställ
Visar 51 - 75 av 135
Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se