Sortering: Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 76 - 100 av 135

Lärdomar från IA06

deltagarnas erfarenheter av och förväntningar på Termin 3 och hög beredskap

Författare Jonsson, Emma; Bäccman, Charlotte; Carlstedt, Berit
Utgivningsår 2008
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05913
Sidomfång: 47
Antal:
Beställ

Makt, pedagogik, ledarskap och organisation

en studie av ett mekaniserat skyttekompani

Författare Berggren, Anders W.; Weibull, Louise; Hedlund, Erik; Granberg, Magnus; Hyllengren, Peder; Gustavsson, Björn
Utgivningsår 2011
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06423
Sidomfång: 68
Antal:
Beställ

Med alla nödvändiga medel

brigadgeneral Jan-Gunnar Isbergs erfarenheter från tjänstgöring i Kongo 2003-2005

Författare Isberg, Jan-Gunnar; Victor Tillberg, Lotta
Utgivare Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag
Utgivningsår 2011
ISBN 978-91-85789-98-6
Format: Hård pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06225
Sidomfång: 237
Antal:
Beställ

Metodförsök med systematisk urvalsuppföljning

Delrapport: Erfarenheter och resultat från 2015
Syftet med metodförsöket med systematisk urvalsuppföljning är att fördjupa förståelsen för avgångs- och framgångsorsaker under militär grundutbildning vid Försvarsmakten, samt att kunna använda resultaten som underlag för anpassning av krav, tester, urvalskriterier och utbildning.
I projektet samarbetar Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan för att identifiera faktorer som motverkar avgångar från grundläggande militär utbildning (GMU) vid Försvarsmakten och samtidigt identifiera framgångsfaktorer för kostnadseffektivt och träffsäkert urval vid Rekryteringsmyndigheten.
Denna delrapport presenterar erfarenheter, resultat och åtgärdsförslag från den militärpsykologiska delen från första året med systematisk urvalsuppföljning, 2015.

Författare Emma Jonsson, Johan Lantz, Vera Bjelanovic, Britta Törner
Serie T:40
ISBN 978-91-86137-60-1
Format: -
Pris: 71,00 kr
Artikel nr FHS-07141

Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper (MER)

Försvarsmaktens (FM) och Försvarshögskolans (FHS) projekt Metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper (MER) syftar till att utveckla och utvärdera aktiviteter som attraherar och rekryterar målgrupper som FM har svårt att nå via de vanliga rekryteringsmetoderna. Under 2014-2015 var kvinnor som klarat rekryttestet den särskilda målgrupp som var i centrum. Det övergripande målet med projektet var att öka antalet och andelen kvinnor som tar anställning eller tecknar avtal efter genomförd grundläggande militär utbildning (GMU). Detta skedde bland annat genom kontaktskapande och aktiviteter i perioden från godkänt rekryttest via antagningsprövning och fram till GMU, det vill säga att jobba med individer som visat intresse och potential för FM, vilket också är kostnadseffektivt. Kontaktskapandet och aktiviteterna bidrar till att kvinnorna känner sig inkluderade och kan skapa sig ett bättre beslutsunderlag för vidare avancemang i FM eller inte.

Författare Johan Österberg, Emma Jonsson, Carina Brandow, Ellinor Klockare, Bo Eriksson
Serie I:104
ISBN 978-91-86137-61-8
Format: -
Pris: 61,00 kr
Artikel nr FHS-07140
Antal:
Beställ

Militär kompetens i polisiära uppgifter

en empirisk belysning och diskussion av en insats i Kosovo

Författare Granberg, Magnus
Utgivningsår 2013
Serie Ledarskapscentrum. Serie F
ISBN 978-91-86137-24-3
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-010746
Sidomfång: 256
Antal:
Beställ

Militära ledares förmåga att öka eller bibehålla underställdas arbetstillfredsställelse

praktiska handlingsstrategier

Författare Fors Brandebo, Maria; Österberg, Johan; Berglund, Anna Karin
Utgivningsår 2014
Serie Ledarskapscentrum. Serie I
ISBN 978-91-86137-39-7
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-012153
Sidomfång: 51
Antal:
Beställ

Militära ledares hantering av akuta stressreaktioner

Författare Nilsson Sofia, Hyllengren Peder, Fors Brandebo Maria, Waaler Gudmund, Larsson Gerry
Utgivningsår 2012
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-07062
Sidomfång: 102
Antal:
Beställ

Militära mellanchefers containerfunktion och ledarskap

En nyckel till organisationers resultat

Författare Gerry Larsson, Anna Karin Berglund, Aida Alvinius, Rino Bandlitz Johansen
Utgivare Arkitektkopia
Utgivningsår 2017
Serie 1:108
ISBN 978-91-86137-69-4
Format: -
Pris: 110,00 kr
Artikel nr FHS-07146
Sidomfång: 30
Antal:
Beställ

Militärer, makt och politik

en analys av militärerna som grupp och av deras roll i samhället

Författare Abrahamsson, Bengt
Utgivningsår 2005
ISBN 91-85401-10-2
Format: Mjuk pärm
Pris: 174,00 kr
Artikel nr FHS-05937
Sidomfång: 183
Antal:
Beställ

Militärt ledarskap

emotionskultur och emotionshantering i moraliskt påfrestande situationer - ett kvantitativt test av en kvalitativt framtagen modell

Författare Nilsson, Sofia; Ohlsson, Alicia; Lundqvist, Linda-Marie; Alvinius, Aida; Hyllengren, Peder; Waaler, Gudmund; Bandlitz Johansen, Rino; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2014
Serie Ledarskapscentrum. Serie I
ISBN 978-91-86137-41-0
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-012152
Sidomfång: 31
Antal:
Beställ

Militärt ledarskap och emotionshantering i akuta situationer som innehåller moraliska dilemman

Författare Nilsson, Sofia; Brandow, Carina; Olsson, Alicia; Alvinius, Aida; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2013
Serie Ledarskapscentrum. Serie I
ISBN 978-91-86137-26-7
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-010744
Sidomfång: 86
Antal:
Beställ

Mission Abroad

Military experience from international operations

Författare Tillberg, Peter; Svartheden, Joakim; Janina Engstedt, Danuta
Utgivningsår 2008
ISBN 978-91-85401-94-9
Format: Hård pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05958
Sidomfång: 132
Antal:
Beställ

Moralisk stress vid internationella militära insatser

en enkätstudie

Författare Nilsson, Sofia; Sjöberg, Misa; Kallenberg, Kjell; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2011
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06429
Sidomfång: 19
Antal:
Beställ

Motivation to be a soldier – a comparison of eight nations

This is the second book published as a result of a transnational study involving Belgium, France, Japan, Poland, Sweden, Switzerland, Taiwan and Turkey, in which we studied questions related to how military training is viewed by recruits in both all-volunteer armed forces and those based on conscription. The first book, Hedlund & Szvircsev Tresch (2014) "Satisfaction in basic military training" was descriptive and focused on insights into the different countries' specitic challenges and conditions. This second book presents theory based on comparative thematic results, which imparts important information on the similarities and differences between the countries involved. One significant and critical difference between the countries is the fact that some changed to all-volunteer forces some time ago, while others still have conscription.

Författare Erik Hedlund, Tibor Szvircsev Tresch
ISBN 978-91-86137-59-5
Format: -
Pris: 98,00 kr
Artikel nr FHS-07136
Antal:
Beställ

Motstånd och motivation

Författare Olson, A.; Ullreich Hedin, C.
Utgivningsår 2001
Serie LI. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05961
Sidomfång: 72
Antal:
Beställ

När Sverige överrumplades

en studie av ledarskap och myndigheters samverkan efter tsunamikatastrofen 2004

Författare Vrbanjac, Aida; Danielsson, Erna; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05970
Sidomfång: 29
Antal:
Beställ

Officer - att vara eller att icke vara

vad påverkar officerares återanvändbarhet för att delta i upprepade internationella insatser?

Författare Bäccman, Charlotte
Utgivningsår 2010
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05973
Sidomfång: 30
Antal:
Beställ

Om höga chefer trivs/inte trivs på jobbet - ”smittar det av sig” ända ned till soldater och sjömän?

Vi undersökte om upplevelsen av engagemang i arbetet "smittar" mellan hierarkiska nivåer. Både positiva och negativa aspekter togs upp. Resultatet visar att det finns en viss smittoeffekt uppifrån och ned på så sätt att handlingar utförda av ledningen på Högkvarteret har en effekt på förbandsledningsnivå, som i sin tur har en viss effekt på kompaniledningsnivå, som slutligen har viss effekt på soldat/sjömansnivå. Smittoeffekten finns i hela den hierarkiska kedjan men är svag när man är två eller fler hierarkiska nivåer från "smittspridaren".

Författare Anna Karin Berglund, Aida Alvinius, Gerry Larsson
Serie I:103
ISBN 978-91-86137-58-8
Format: -
Pris: 62,00 kr
Artikel nr FHS-07139
Antal:
Beställ

Omgivningens påverkan på ledarskap

en studie av jägare i utlandstjänst

Författare Alvinius, Aida; Sjöberg, Misa; Hyllengren, Peder; Lönnfjord, Victoria; Larsson, Gerry
Utgivningsår 2011
Serie ILM. Serie I
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-06424
Sidomfång: 26
Antal:
Beställ

Organisationskulturer i försvarsmakten

Författare Magnusson, Peter
Utgivningsår 1998
Serie LI. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05979
Sidomfång: 83
Antal:
Beställ

Personlighetstestning vid antagning till officersutbildning

en jämföelse av CTI och UPP-testet i olika grader av "skarpt läge"

Författare Sjöberg, Lennart; Wolgers, Gerhard
Utgivningsår 2012
Serie ILM. Serie F
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-07066
Sidomfång: 39
Antal:
Beställ

Prediktiv validitet i officersurvalsprövningens psykologiska instrument

Författare Carlstedt, Leif
Utgivningsår 2006
Serie ILM. Serie T
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05985
Sidomfång: 21
Antal:
Beställ

Psykodynamiska perspektiv på ledarskap

Författare Clemedson, Lars Johan
Utgivningsår 2003
ISBN 91-89683-36-6
Format: Hård pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05990
Sidomfång: 80
Antal:
Beställ

Påfrestande förhållanden i militär verksamhet

om definitioner, påverkan och attityder

Författare Börjesson, Marcus; Lundqvist, Linda-Marie; Enander, Ann
Utgivningsår 2014
Serie Ledarskapscentrum. Serie I
ISBN 978-91-86137-42-7
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-012154
Sidomfång: 47
Antal:
Beställ
Visar 76 - 100 av 135
Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se