Sortering: Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 57

"kalla kriget"

några reflexioner

Författare Gustafsson, Bengt
Utgivningsår 2006
Serie Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
ISBN 91-85401-55-2
Format: Mjuk pärm
Pris: 96,00 kr
Artikel nr FHS-05805
Sidomfång: 74
Antal:
Beställ

1648 and European security proceedings

Författare Böhme, Klaus-Richard; Hanson, Jesper
Utgivningsår 1999
Serie Försvarshögskolans acta. B
ISBN 91-87136-42-2
Format: Mjuk pärm
Pris: 170,00 kr
Artikel nr FHS-05675
Sidomfång: 227
Antal:
Beställ

A brief history of the Swedish armed forces

Författare Artéus, Gunnar; Roth, Thomas
Utgivningsår 2003
ISBN 91-89683-47-1
Format: Mjuk pärm
Pris: 108,00 kr
Artikel nr FHS-05685
Sidomfång: 87
Antal:
Beställ

Air power, Doctrine and Technology

Linköping 14-16 August 1996, Proceedings

Författare Klaus-R Böhme, Carl Linton
Utgivare Probus
Utgivningsår 1996
ISBN 91-87184-48-6
Format: Mjuk pärm
Pris: 128,00 kr
Artikel nr FHS-05691
Sidomfång: 241
Antal:
Beställ

Att skåda Sovjetunionen i vitögat

sex studier kring svenska relationer till Sovjetunionen under det kalla kriget 

Författare Zetterberg, Kent
Utgivningsår 2004
Serie Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
ISBN 91-89683-75-7
Format: Mjuk pärm
Pris: 212,00 kr
Artikel nr FHS-05798
Sidomfång: 244
Antal:
Beställ

Den bräckliga barriären

Finland i svensk säkerhetspolitik 1948 - 1962

Författare Kronvall, Olof
Utgivare Stockholms universitet
Utgivningsår 2003
ISBN 91-89683-44-7
Format: Mjuk pärm
Pris: 324,00 kr
Artikel nr FHS-05761
Sidomfång: 406
Antal:
Beställ

Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget

Författare Gustafsson, Bengt
Utgivningsår 2007
Serie Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
ISBN 978-91-85401-84-0
Format: Mjuk pärm
Pris: 183,00 kr
Artikel nr FHS-05808
Sidomfång: 104
Antal:
Beställ

Disciplinära strategier

en historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet

Författare Borell, Klas
Utgivningsår 2004
ISBN 91-85401-00-5
Format: Mjuk pärm
Pris: 247,00 kr
Artikel nr FHS-05774
Sidomfång: 287
Antal:
Beställ

Fel sort och för mycket?

arméns avvägningsfrågor under det kalla kriget: vittnesseminarium armén 16 september 2004

Författare Hugemark, Bo
Utgivningsår 2004
Serie Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
ISBN 91-631-5539-7
Format: Mjuk pärm
Pris: 126,00 kr
Artikel nr FHS-05797
Sidomfång: 88
Antal:
Beställ

Fjärde flygvapnet i världen?

doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten 1942-1958: underlag, beslut och genomförande i nationellt och internationellt perspektiv

Författare Wennerholm, Bertil
Utgivningsår 2006
Serie Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
ISBN 10 91-85401-48-X
Format: Hård pärm, A4-storlek
Pris: 265,00 kr
Artikel nr FHS-05804
Sidomfång: 284
Antal:
Beställ

Flexibilitet eller rigiditet?

vittnesseminarium operationer: 12 oktober 2004 

Författare Hugemark, Bo
Utgivningsår 2006
Serie Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
ISBN 91-975807-1-6
Format: Mjuk pärm
Pris: 220,00 kr
Artikel nr FHS-05802
Sidomfång: 143
Antal:
Beställ

Försvar för folkhem och fosterland

den svenska krigsmakten under det kalla kriget - en essäistisk översikt

Författare Roth, Thomas
Utgivningsår 2007
Serie Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
ISBN 978-91-85401-62-8
Format: Mjuk pärm
Pris: 144,00 kr
Artikel nr FHS-05806
Sidomfång: 170
Antal:
Beställ

Försvarsmaktens styvbarn

en studie kring det kalla krigets informationstjänst

Författare Santesson, Olof
Utgivningsår 2008
Serie Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
ISBN 978-91-8540-192-5
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05809
Sidomfång: 90
Antal:
Beställ

Hett och kallt

tre studier i svensk säkerhetspolitik och strategi gentemot västmakterna i början av det kalla kriget

Författare Zetterberg, Kent
Utgivningsår 1999
Serie Försvarshögskolans acta. B
ISBN 91-87136-41-4
Format: Mjuk pärm
Pris: 124,00 kr
Artikel nr FHS-05839
Sidomfång: 141
Antal:
Beställ

Hugo Raab

förkämpen för ett modernt försvar

Författare Artéus, Gunnar
Utgivningsår 2003
ISBN 91-89683-38-2
Format: Hård pärm
Pris: 166,00 kr
Artikel nr FHS-05843
Sidomfång: 202
Antal:
Beställ

Konsten att överleva

studier i Sveriges försvar, strategi och säkerhetspolitik under 200 år 

Författare Zetterberg, Kent
Utgivningsår 2007
Serie Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
ISBN 978-91-85401-75-8
Format: Mjuk pärm
Pris: 160,00 kr
Artikel nr FHS-05807
Sidomfång: 280
Antal:
Beställ

Krigsmaterielanskaffning

föredrag vid nordiska historikermötet i Reykjavik 1987

Författare Böhme, Klaus-Richard
Utgivningsår 1987
Serie Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan
ISBN 91-87136-01-5
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05884
Sidomfång: 88
Antal:
Beställ

Marianne och Athena

franskt militärt tänkande från 1700-talet till idag

Författare Wedin, Lars
Utgivningsår 2007
ISBN 978-91-85401-76-5
Format: Hård pärm
Pris: 397,00 kr
Artikel nr FHS-05925
Sidomfång: 424
Antal:
Beställ

Mellan byråkrati och krigskonst

svenska strategier för det kalla kriget

Författare Wedin, Lars; Åselius, Gunnar
Utgivningsår 1999
Serie Försvarshögskolans acta. B
ISBN 91-87136-48-1
Format: Mjuk pärm
Pris: 165,00 kr
Artikel nr FHS-05928
Sidomfång: 234
Antal:
Beställ

Militär logistik

en essäsamling från Försvarshögskolans chefsprogram åren 2000-2004

Författare Bolin, Anna; Elg, Johan
Utgivningsår 2005
ISBN 91-85401-13-7
Format: Mjuk pärm
Pris: 190,00 kr
Artikel nr FHS-05933
Sidomfång: 201
Antal:
Beställ

Militärhistorisk tidskrift 1981

Författare Johansson, Bertil; Böhme, Klaus-Richard
Utgivningsår 1981
Serie Militärhistorisk tidskrift
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05938
Sidomfång: 155
Antal:
Beställ

Militärhistorisk tidskrift 1985

Författare Hugemark, Bo; Böhme, Klaus-Richard
Utgivningsår 1985
Serie Militärhistorisk tidskrift
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05939
Sidomfång: 52
Antal:
Beställ

Militärhistorisk tidskrift 1986

Författare Hugemark, Bo; Böhme, Klaus-Richard
Utgivningsår 1986
Serie Militärhistorisk tidskrift
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05940
Sidomfång: 202
Antal:
Beställ

Militärhistorisk tidskrift 1989

Författare Hugemark, Bo; Böhme, Klaus-Richard; Kjellander, Bo
Utgivningsår 1990
Serie Militärhistorisk tidskrift
Format: Mjuk pärm
Pris: 90,00 kr
Artikel nr FHS-05941
Sidomfång: 303
Antal:
Beställ

Militärhistorisk tidskrift 1992-93

Författare Persson, Swen; Böhme, Klaus-Richard; Kjellander, Bo
Utgivningsår 1993
Serie Militärhistorisk tidskrift
Format: Mjuk pärm
Pris: 140,00 kr
Artikel nr FHS-05942
Sidomfång: 271
Antal:
Beställ
Visar 1 - 25 av 57
Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se