Sortering: Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 7 av 7

.Military history; see Miltärhistoria.

For "Military history" in Swedish please choose "Miltärhistoria" in the menu on the left

Format: -
Pris: 0,00 kr

1648 and European security proceedings

Författare Böhme, Klaus-Richard; Hanson, Jesper
Utgivningsår 1999
Serie Försvarshögskolans acta. B
ISBN 91-87136-42-2
Format: Mjuk pärm
Pris: 170,00 kr
Artikel nr FHS-05675
Sidomfång: 227
Antal:
Beställ

A brief history of the Swedish armed forces

Författare Artéus, Gunnar; Roth, Thomas
Utgivningsår 2003
ISBN 91-89683-47-1
Format: Mjuk pärm
Pris: 108,00 kr
Artikel nr FHS-05685
Sidomfång: 87
Antal:
Beställ

Air power, Doctrine and Technology

Linköping 14-16 August 1996, Proceedings

Författare Klaus-R Böhme, Carl Linton
Utgivare Probus
Utgivningsår 1996
ISBN 91-87184-48-6
Format: Mjuk pärm
Pris: 128,00 kr
Artikel nr FHS-05691
Sidomfång: 241
Antal:
Beställ

Security, trust and cultures

how the Baltic Sea nations regard each other: a pilot study

Författare Artés, Gunnar; Johansson, Eva
Utgivningsår 2001
Serie Försvarshögskolans acta. B
ISBN 91-87136-81-3
Format: Mjuk pärm
Pris: 99,00 kr
Artikel nr FHS-06008
Sidomfång: 87
Antal:
Beställ

Stalin's Baltic fleet and Palm's T-office

Two Sides in the Emerging Cold War 1946-1947

Författare Nilsson, Sam
Utgivningsår 2006
Serie Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
ISBN 91-85401-42-0
Format: Mjuk pärm
Pris: 240,00 kr
Artikel nr FHS-05803
Sidomfång: 191
Antal:
Beställ

Why Military History?

Författare Böhme, Klaus-Richard; Åselius, Gunnar
Utgivningsår 2000
ISBN 91-87136-57-0
Format: Mjuk pärm
Pris: 115,00 kr
Artikel nr FHS-06083
Sidomfång: 118
Antal:
Beställ
Visar 1 - 7 av 7
Försvarshögskolan c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 1 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. Fax 08-505 933 99. E-post: fhs@arkitektkopia.se