Rekryteringsunderlaget 2017

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera utvecklingen av det frivilliga försvarets rekryteringsunderlag, kvantitativt och kvalitativt. Rekryteringsunderlaget följs under antagningsprocessen, det vill säga från rekryttest, via antagningsprövning, till det att individer blir antagningsbara för militär grundutbildning (GU). Sökande i rekryteringsunderlaget 2017 var de sista som ingick i ett rekryteringsunderlag där samtliga sökt på helt frivillig grund. Rapporten visar att de antagningsprövade 2017 generellt sett presterade något bättre (inte statistiskt signifikant) jämfört med året innan. Sammantaget är kvaliteten rekryteringsunderlaget (2011-2017) stabilt, de skillnader som finns är små och har ingen statistisk effektstyrka (praktisk betydelse).

Författare Emma Jonsson Sofia Svensén
Utgivare Arkitektkopia
Serie 1:106
ISBN 978-91-86137-67-0
Lagersaldo 20

Pris
close