Rekryteringsunderlaget 2011

Försvarsmakter som övergått från plikt till frivillighet har funnit att detta inneburit förändringar i rekryteringsunderlagets kvalitet. Syftet med föreliggande rapport var att följa det svenska rekryteringsunderlagets utveckling, kvantitativt och kvalitativt, i övergången från ett på värnplikt baserat försvar till ett försvar som bygger på frivillighet.

Författare Jonsson, Emma; Lindgren, Rose-Marie; Larsson, Gerry
Serie ILM. Serie I

Pris
close