Storm i tsunamins skugga

Den 8 januari 2005 drabbades södra delarna av Sverige av stormen Gudrun detta inträffade _x00B_knappt två veckor efter tsunamikatastrofen i Sydostasien. I flera kommuner sattes _x00B_krishanteringsförmågan hårt på prov under en längre period. _x00B_Studien syftar till att samla och analysera erfarenheter hos aktörer vid hanteringen av _x00B_konsekvenserna av stormen. Intervjuer genomfördes under våren 2005 med 19 kommunala _x00B_chefer och politiker från tre kommuner. _x00B_Dataanalysen har genererat en modell över faktorer av betydelse för aktörers agerande. _x00B_Centralt i modellen ligger en värderingssfär hos den enskilde aktören som speglar spänningar _x00B_mellan vardag och kris; mellan bedömning av systemets regelverk som tillräcklig eller _x00B_otillräcklig; samt värdering av människors sårbarhet kontra handlingskraft. _x00B_Resultaten diskuteras i relation till den svenska krishanteringens principer. Studien har _x00B_implikationer när det gäller beredskapsplanering på lokal och regional nivå, utveckling av _x00B_krishanteringsroller hos kommuner och länsstyrelser, samt för utbildning och övningsverksamhet. _x00B_

Författare Hede, Susanne; Enander, Ann; Lajksjö, Örjan
Serie ILM. Serie I

Pris
close