Rekryteringsunderlaget 2012

Hittills har många personer med goda kvaliteter visat intresse för det frivilligbaserade försvaret genom att besvara rekryttestet. Rekryteringsunderlaget under frivilligförsvarets andra år (2012) har varit av sådan kvalitet att ett positivt urval har varit möjligt, gällande både psykologiska och fysiologiska kapaciteter. Trots detta har Försvarsmakten inte kunnat täcka sitt behov av rekryter. Antalet sökande sjönk från 2011 till 2012. Om antalet sökande och personer som visar intresse för försvaret fortsätter minska kan det bli problematiskt för Försvarsmakten vars behov av nyrekryteringar kommer vara klart högre de kommande åren.

Författare Jonsson, Emma; Carlstedt, Berit
Serie Ledarskapscentrum. Serie I

Pris
close