Uppdrag Utland

Denna bok beskriver på ett föredömligt sätt den komplexitet och absurditet som människor ställs inför vid påfrestande insatser och uppdrag utomlands. Läsaren inser snabbt att verkligheten kan vara väsensskild det vi normalt upplever hemma i det ombonade Sverige. _x00B_Uppdrag Utland belyser ett flertal viktiga faktorer för framgångsrikt mänskligt handlande vid farliga och pressade situationer, som behovet av automatiskt handlande, kreativitet, avvägd risktagning och professionellt militärt yrkeskunnande. Boken beskriver också goda exempel på hur en väl fungerande team-känsla ökar förutsättningarna för att med ringa förluster kunna lösa farliga uppdrag. _x00B_Jag vill varmt rekommendera alla som på något sätt har knytningar till internationella insatser att läsa och reflektera kring bokens personligt färgade berättelser. Berättelserna kan dessutom utgöra grund för övningsexempel vid utbildning av soldater och befäl i praktiskt ledarskap. _x00B_Jag kan bara starkt rekommendera boken till läsning och tacka dem som bidragit med sina erfarenheter. _x00B_ _x00B_Mats Ström _x00B_Chef Institutionen för Ledarskap och Management Försvarshögskolan _x00B_ _x00B_Mats Ström har varit stf stabschef i Nordbat 2, (Bosnien), bataljonschef för snabbinsatsstyrkan Swerap (Swedish Rapid Reaction Unit) och stf bataljonschef för KS01, (Kosovo). Mats har också tjänstgjort som stf brigadchef i Kosovo och som chef för operationsavdelning J3 vid EU Operational HQ i Potsdam, Tyskland. _x00B_Pris för boken endast lager och administration.

Författare Tillberg, Peter; Svartheden, Joakim; Janina Engstedt, Danuta
ISBN 978-91-85401-71-0

Pris
close