Ubåtsfrågan - sanningen finns i betraktarens öga

I klargörande syfte tar jag i denna rapport upp fyra huvudfrågor, som jag tycker bör bli belysta också från mina erfarenheter, som en av aktörerna. Dessa huvudfrågor avhandlar försvarsmaktens rapportering till regeringen, särskilt rapporten hösten 1987, misstaget med kavitationsljudet från 1992 samt min uppfattning om Ubåt 137, som jag också kallar den då de flesta svenskar är vana vid denna benämning; egentligen hette den ju S 363.

Författare Gustafsson, Bengt
Serie Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
ISBN 91-85401-20-X

Price
close