Vetenskap som livsäventyr

' 'Vetenskap som livsäventyr" är rubriken på en artikel Gunnar Artéus skrev 1989 om behovet av en historiografisk handbok (behovet kvarstår än idag). Det är en träffande sammanfattning av Gunnars väg som historiker. Det finns starka skäl att närmare bekanta sig med hans vetenskapliga insatser. I denna festskrift till Gunnars 60-årsdag presenteras hans produktion i ett urval av hans bästa uppsatser bl a om den karolinska armén, 1700-talets krigsmakt och samhälle och garnisonsstaden som miljö

Författare Artéus, Gunnar
Serie Försvarshögskolans acta. B
ISBN 91-87136-89-9

Price
close