Tio essäer om det nya kriget

Boken innehåller följande essäer: _x00B_1. Historiska visioner om det framtida kriget - realiteter och utopier under 1800- och 1900 talen, av Lars Ericson _x00B_2. Stridsrummets nya synlighet? Från tvådimensionella slagfält till krigets mångdimensionella rymder, av Lars Ulfving _x00B_3. Ledning i NBF, av Berndt Brehmer _x00B_4. Ledning: Ett perspektiv på nätverk och andra aktuella begrepp, av Mats Persson _x00B_5. Informationsoperationer och informationskrig, nygamla företeelser, av Göran Tode _x00B_6. De tunga resursernas roll i framtiden, av Niklas Zetterling _x00B_7. Logistikens betydelse i det nya kriget. Några tankar kring behov av transporter och underhåll i det nya mångdimensionella kriget, av Lars Ulfving _x00B_8. Tid i det nya kriget: Den dynamiska beslutscykeln som ett alternativ till OODA-cykeln, av Berndt Brehmer _x00B_9. Det asymmetriska kriget - ett småstatsperspektiv, av Tommy Jeppsson _x00B_10. Clausewitz betydelse idag: Några synpunkter, av Gunnar Artéus

Författare Artéus, Gunnar; Brehmer, Berndt
ISBN 91-89683-23-4

Price
close