Why Military History?

Internationella militärhistoriker diskuterar sambandet mellan militärteori och militärhistoria, och militärhistoriens viktiga plats i officersutbildningen. Boken är skriven på engelska

Författare Böhme, Klaus-Richard; Åselius, Gunnar
ISBN 91-87136-57-0

Price
close