Svenska officersprofiler under 1900-talet

Boken innehåller ett stort antal uppsatser som ger livfulla kortbiografier över de högsta och de profilstarkaste svenska officerarna under 1900-talet.

Författare Artéus, Gunnar
ISBN 91 -87072-19-X

Price
close