Lärobok i militärteknik vol. 1

Denna bok utgör den första volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik. _x00B_ _x00B_Denna volym, benämnd Grunder, innehåller ett urval av matematik, naturvetenskap och teknik som skall ge kunskaper nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig mer avancerade delarna i övriga volymer av Lärobok i Militärteknik, och utgör således ett stöd för vidare militärtekniska studier. Bokens text stöds av datorprogram, skrivna i Matlab, som inkluderas på en cd med boken.

Författare Andersson, Kurt; Artman, Kristian; Astell, Magnus; Axberg, Stefan; Liwång, Hans; Lundberg, Anders; Norsell, Martin; Tornérhielm, Lars
Serie Lärobok i Militärteknik
ISBN 978-91-85401-72-7

Price
close