Lärobok i militärteknik vol. 2

Denna bok utgör den andra volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik. _x00B_ _x00B_Denna volym, benämnd Sensorteknik, beskriver de vanligast förekommande sensorerna för militära tillämpningar till stöd för vidare militärtekniska studier. Inledningsvis behandlas sensorteknik generellt, varefter sensorer baserade på radarteknik, elektrooptik, akustik, kemisk teknik, laserteknik och hydroakustik beskrivs. Volymen avslutas med ett avsnitt om VMS-teknik.

Författare Artman, Kristian; Westman, Anders
Serie Lärobok i Militärteknik
ISBN 978-91-85401-73-4

Price
close