Lärobok i militärteknik vol. 7

Denna bok utgör den sjunde volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik. _x00B_ _x00B_Denna volym, benämnd Rymdteknik, beskriver med ett övergripande perspektiv rymdteknikens elementa, rymdfarkosters uppbyggnad och militära rymdsystem, områden som har en ökande betydelse för svensk militär verksamhet. Volymen avslutas med en redogörelse för svensk rymdverksamhet och hur ett rymdprojekt genomförs.

Författare Grahn, Sven; Pålsson, Kristina
Serie Lärobok i Militärteknik
ISBN 978-91-85401-77-2

Price
close