Lärobok i militärteknik vol. 8

Denna bok utgör den åttonde volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik. _x00B_Denna volym, benämnd Oförstånd och okunskap - konsekvenser för alla militära nivåer, utgör en översättning av boken Misguided Weapons av Azriel Lorber, utgiven 2002. Boken _x00B_behandlar inte ingenjörstekniska fel, dåliga konstruktioner etc, utan det är bristerna hos nyttjaren av tekniken som sätts i fokus. Av de begrepp som behandlas av författaren är det ett som framstår som centralt, nämligen "teknologiskt misslyckande": avsaknad av förståelse för den inverkan, eller brist därpå, som vissa vapensystem kan ha på hur man för krig, samt brist på förståelse för den vetenskap eller teknologi som ingår i ett speciellt vapensystem. "Teknologiska misslyckanden" handlar således om människor och deras attityder till teknikens ständigt föränderliga värld.

Författare Lorber, Azriel
Serie Lärobok i Militärteknik
ISBN 978-91-85401-79-6

Price
close