Lärobok i militärteknik vol. 4 - Boken är tillfälligt SLUT. -

Denna bok utgör den fjärde volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik. _x00B_Studiet av teknik för militära syften ger nödvändig teknisk förståelse liksom kunskaper inom relevanta och aktuella teknikområden, vilket skapar förutsättningar för att förstå interaktionen mellan teknik och militär verksamhet. _x00B_Denna volym, benämnd Verkan och Skydd, beskriver utifrån ett verkans- och skyddsperspektiv olika principiella typer av vapensystem. Fokus är lagt på stridsdelarna, deras leveranssätt och skydd av densamma. Volymen skall ses som stöd för inledande militärtekniska studier. Inledningsvis beskrivs explosivämnen och skilda typer av stridsdelar, varefter eldrörsteknik, följt av missilteknik och torpedteknik behandlas. Volymen avslutas med ett avsnitt om skyddsteknik.

Författare Andersson, Kurt; Axberg, Stefan; Eliasson, Per; Harling, Staffan; Holmberg, Lars; Lidén Ewa; Reberg, Michael; Silfverskiöld, Stefan; Sundberg, Ulf; Tornérhielm, Lars; Vretblad, Bengt; Westerling, Lars
Serie Lärobok i Militärteknik
ISBN 978-91-89683-08-2
close