Lärobok i militärteknik vol. 6

Denna bok utgör den sjätte volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik.

Författare Eklund, Jonas; Sivertun, Åke
Serie Lärobok i Militärteknik
ISBN 978-91-86137-15-1

Price
close