Lärobok i Militärteknik vol. 9 Teori och Metod

Ämnet militärteknik utgår från att tekniska system är officerens arbetsredskap och att en förståelse för och kunskap om dessa verktyg är central för att kunna utöva professionen framgångsrikt. Denna nionde volym av Lärobok i Militärteknik, benämnd Teori och Metod, behandlar centrala begrepp, teorier och postulat samt metoder för värdering av teknik och består av ett antal texter författade av 16 forskare och lärare vid den militärtekniska avdelningen. Volymen riktar sig främst till de som inlett sin officersutbildning och utgörs till stora delar av ett kompilat av publicerade och opublicerade militärtekniska texter och kan sägas utgöra militärteknikens ”state of the art”.

Författare Författare Axberg, Stefan: Andersson, Kent: Bang, Martin: Bruzelius, Nils
Serie Lärobok i Militärteknik
ISBN 978-91-86137-23-6
In stock 172

Price
close